Conditii generale de livrare

Expeditorul raspunde de corectitudinea datelor înscrise pe trimiterea poștală, cât și de ambalarea corespunzatoare și etichetarea acesteia.

Condiții de acceptare a trimiterilor poștale:

Condiții de dimensiuni și greutate:

Dimensiunile și greutatile maxime acceptate ale trimiterii poştale:
210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri, greutate maximă 3 kg;
60 cm x 50 cm x 30 cm. pentru colete, greutate maximă 50 kg

Condiții de ambalare

Pentru a fi acceptate în rețeaua poştală, trimiterile poștale trebuie să îndeplineasca următoarele condiții de ambalare:
– Trebuie să fie închise de către expeditor într-un ambalaj intact și opac, care să nu permită vizualizarea conținutului, și care să corespundă greutății, formei și naturii conținutului, cât și modului și duratei transportului,
– Ambalajul trebuie să protejeze conținutul astfel încât să nu poată fi deteriorat prin presiune sau manipulări successive, putând fi, după caz, din cutii din carton, placaj, lemn, plastic, metal, ambalaje netipizate.
– Sa respecte indicațiile de ambalare publicate pe site-ul societății